Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya, Ochako Uraraka, Momo Yaoyorozu, Aizawa-sensei / Eraserhead, Hizashi / Present Schallaufnehmer | Meine Heldenakademie BNHA